De aankomende Omgevingswet vraagt om meer participatie in de ruimtelijke ordening. Procedures veranderen. Voor grote ruimtelijke ontwikkelingen wordt een participatietraject verplicht gesteld.

Een succesvol participatietraject creëert nieuwe inzichten en draagvlak voor plannen. Afhankelijk van de locatie, omwonenden en belangen, moet een strategie worden bepaald op welke wijze tijdens het proces gecommuniceerd gaat worden.

Projecten kunnen een behoorlijke invloed hebben op het dagelijks leven van omwonenden, lokale ondernemers en andere betrokkenen. Zij moeten daarom op de hoogte zijn van de werkzaamheden die plaatsvinden en weten wat dit voor hen betekent. Vakkundig uitgevoerde omgevingscommunicatie creëert draagvlak voor uw project in de directe omgeving en versterkt het imago van uw bedrijf. Wij maken gebruik van traditionele en moderne communicatiekanalen om de omgeving op de hoogte te houden van wat er speelt gedurende een project en om mensen met vragen, meldingen of klachten te helpen. Middelen die we hierbij (onder andere) toepassen zijn; de BouwApp, keukentafelgesprekken, informatie-avonden, informatiebrieven, kijkmomenten.