Fraaije Consultancy ondersteunt commerciële bedrijven bij de inschrijving op een aanbesteding op het gebied van bouw- en infrastructurele projecten.

Naast de benodigde juridische, financiële en contractuele documenten is het belangrijkste document voor de aanbesteding het plan van aanpak. Fraaije Consultancy levert input voor het plan van aanpak, maar schrijft het plan niet. De input voor de aanbestedingen, die Fraaije Consultancy levert, heeft betrekking op onder andere omgevingsmanagement (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie), maar gaat ook verder op integraal niveau op het gebied van bijvoorbeeld ecologie, groen en landschap, cultuurhistorie of innovatietrajecten.

Daarnaast stelt Fraaije Consultancy tijden aanbestedingstrajecten een stakeholderanalyse en vergunningenscan op en worden de bijbehorende risico's in kaart gebracht.