Geen project of omgeving is hetzelfde. In de dynamiek van onze samenleving worden projecten complexer. De omgeving wil betrokken zijn bij het project, waarbij tijdens de uitvoering hinder voor weggebruikers, omwonenden en ondernemers zoveel mogelijk wordt voorkomen, maar niet onvermijdelijk is. 

Heldere communicatie is de sleutel om onbegrip te voorkomen en hinder te beperken, daarbij is het belangrijk dat de juiste stakeholders op een juiste manier worden geïnformeerd. De strategie hierachter bepalen we middels een omgevingsanalyse. 

In de omgevingsanalyse komt het volgende aan bod: Welke stakeholders zijn betrokken geweest tijdens het voortraject, welke dienen tijdens de uitvoering betrokken te worden en wie zouden ook een rol in het vervolg moeten krijgen? Voor alle partijen brengen we in beeld hoe zij tegenover het project staan, wat hun belangen zijn en waar eventuele bezwaren of tegenspraak verwacht worden. Zo kan er tijdig geanticipeerd worden op mogelijke conflictsituaties of complicaties. Op basis van deze analyse stellen we vast welke partijen hoe en op welk moment in het traject betrokken worden, dit doen we conform de aanpak 'strategisch omgevingsmanagement', waarbij we bepalen welke stakeholders enkel geïnformeerd dienen te worden, of welke we dienen te consulteren of laten participeren.