Het omgevingsrecht regelt de fysieke omgeving waarin wij leven. Daartoe behoren milieu, water, natuur en met name ruimtelijke ordening. Het omgevingsrecht is een rechtsgebied dat altijd in ontwikkeling is. Met de komst van de Omgevingswet (januari 2024) treedt een nieuw stelsel omgevingsrecht in werking. Fraaije Consultancy is breed inzetbaar, wij leveren voor verschillende type opdrachtgevers (aannemers, overheden, Waterschappen) de volgende diensten, dit alles met een pragmatische aanpak: 

  • Projectleider ruimtelijke ontwikkelingen;
  • Vergunningenscans in aanbestedingen;
  • Coördinatie van vergunningenprocedures bij uitvoerende infra- en bouwprojecten;
  • Coördinatie van verschillende specialistische omgevingsaspecten (ecologie, archeologie, water, K&L, bodem, cultuurhistorie, Monumenten);
  • Controle/opstellen van ruimtelijke onderbouwingen;
  • Controle bestemmingsplannen/wijzigingsplannen